Školenia

V súčasnosti poskytuje Vinçotte svojím zákazníkom aj viac ako 130 rôznych špecializovaných služieb. Spoločnosť vyniká medzi ostatnými spoločnosťami vďaka vysokej kvalite ponúkaných služieb. Táto kvalita Vinçotte je zabezpečená vlastným výskumným strediskom a laboratóriami; mnohoročnými investíciami do školení personálu vo výške 3 miliónov EUR a spoluprácou s externými výskumnými strediskami, univerzitami a akademickým personálom.

Spoločnosť vykonáva základné školenia o jednotlivých systémoch, školenia pre interných aj externých audítorov, školenia pre zavádzanie týchto systémov a veľa ďalších druhov manažérskych a iných typov školení - otvorených pre verejnosť ako aj uzavretých, ktoré sú pripravené priamo na mieru.

Katalóg školení

Najbližšie školenia

NázovLektorMiestoCena*Termín 
Základy SPC-štatistické metódy v kvaliteIng. Petra BajusováKošice14805.09.2016
VCA-VOL Základné bezpečnosti pre vedúcich zamestnancov v prevádzkeIng. Juraj RáczBratislava35006.09.2016
07.09.2016
VCA-Basic Základy bezpečnosti pre zamestnancov v prevádzkeIng. Juraj RáczKošice20007.09.2016
Základy MSA (Measurement system analyses) - Analýza meracieho systémuIng. Petra BajusováKošice14812.09.2016
Interný audítor podľa normy ISO 14001:2015Ing. Nataša VjesztováKošice19012.09.2016
13.09.2016
MSA (Analýza meracieho systému) pre pokročilýchIng. František DulákKošice19813.09.2016
Systém manažérstva kvality podľa novej revízie ISO 9001:2015 a jeho aplikácia v ATTIS-eIng. Pavol HudákKošice11013.09.2016
Mapovanie procesov a určenie úzkych miestIng. Petra BajusováKošice14814.09.2016
VCA-Basic Základy bezpečnosti pre zamestnancov v prevádzkeIng. Juraj RáczKošice20014.09.2016
SPC I s aplikáciou v MINITABeIng. Petra BajusováBratislava18519.09.2016
Tréning asertivity a efektívnej komunikácieJUDr. Mgr. Ladislav RovinskýKošice19519.09.2016
20.09.2016
Preškolenie interných audítorov na novú revíziu normy ISO 14001:2015Ing. Nataša VjesztováKošice14820.09.2016
Systém environmentálneho manažérstva podľa revízie ISO 14001:2015 a jeho aplikácia v ATTIS-eIng. Pavol HudákBratislava11020.09.2016
VCA-Basic Základy bezpečnosti pre zamestnancov v prevádzkeIng. Juraj RáczKošice20021.09.2016
Filozofia SIX SIGMA - KVALITATÍVNA ZMENA V ŽIVOTE ORGANIZÁCIEIng. Štefan DaduľakKošice33022.09.2016
23.09.2016
VCA-VOL Základné bezpečnosti pre vedúcich zamestnancov v prevádzkeIng. Juraj RáczKošice35026.09.2016
27.09.2016
SPC II s aplikáciou v MINITABeIng. Petra BajusováBratislava28526.09.2016
27.09.2016
Požiadavky novej revízie normy ISO 9001:2015Ing. Katarína HarvanováKošice5927.09.2016
Systém riadenia informačnej bezpečnosti ISO/IEC 27001:2013 a jeho aplikácia v ATTIS-eIng. Pavol HudákKošice11027.09.2016
VCA-Basic Základy bezpečnosti pre zamestnancov v prevádzkeIng. Juraj RáczKošice20028.09.2016
VCA-Basic Základy bezpečnosti pre zamestnancov v prevádzkeIng. Juraj RáczBratislava20028.09.2016
LEAN ManagementIng. Petra BajusováKošice24829.09.2016
30.09.2016
Preškolenie interných audítorov na novú revíziu normy ISO 9001:2015Ing. Peter ŠtefánikKošice14829.09.2016
Normy pre bezpečnosť a kvalitu potravín HACCP, IFS Food verzia 6Marek DandarBratislava14830.09.2016
MSA - Analýza meracieho systému s aplikáciou v MINITABeIng. Petra BajusováBratislava18503.10.2016
Vedúci / Externý audítor QMS-IRCA podľa normy ISO 9001:2015Ing. Pavol HudákKošice79003.10.2016
07.10.2016
Spoločenská zodpovednosť IQNet SR-10 a ISO 26000 a jej aplikácia v ATTIS-eIng. Pavol HudákBratislava11004.10.2016
VCA-Basic Základy bezpečnosti pre zamestnancov v prevádzkeIng. Juraj RáczKošice20005.10.2016
Základy APQP a PPAPIng. František DulákKošice14806.10.2016
Mapovanie procesov a určenie úzkych miestIng. Petra BajusováBratislava14810.10.2016
Interný audítor systému manažérstva BOZP podľa normy OHSAS 18001:2007Ing. Nataša VjesztováKošice19011.10.2016
12.10.2016
Základy - Procesná FMEAIng. František DulákKošice14811.10.2016
Preškolenie interných audítorov na novú revíziu normy ISO 9001:2015RNDr. Karol MarsinaBratislava14811.10.2016
Integrovaný systém riadenia podľa nových revízií noriem a jeho aplikácia v ATTIS-eIng. Pavol HudákKošice11011.10.2016
VCA-Basic Základy bezpečnosti pre zamestnancov v prevádzkeIng. Juraj RáczKošice20012.10.2016
Základy SPC-štatistické metódy v kvaliteIng. František DulákKošice14812.10.2016
Základy MSA (Measurement system analyses) - Analýza meracieho systémuIng. František DulákKošice14813.10.2016
Požiadavky novej revízie normy ISO 14001:2015Ing. Katarína HarvanováKošice5914.10.2016
Manažér ISMS podľa ISO 27001:2013Ing. Pavol HudákKošice14817.10.2016
Manažér ako koučJUDr. Mgr. Ladislav RovinskýKošice29017.10.2016
18.10.2016
Požiadavky normy ISO 50001:2011Ing. Nataša VjesztováKošice16818.10.2016
Manažér kvality podľa ISO 9001:2015Ing. Pavol HudákKošice14818.10.2016
Interný audítor systému riadenia podľa ISO 19011 a jeho aplikácia v ATTIS-eIng. Pavol HudákBratislava11018.10.2016
VCA-Basic Základy bezpečnosti pre zamestnancov v prevádzkeIng. Juraj RáczKošice20019.10.2016
VCA-VOL Základné bezpečnosti pre vedúcich zamestnancov v prevádzkeIng. Juraj RáczBratislava35024.10.2016
25.10.2016
Metódy neustáleho zlepšovania (MINI KAIZEN, PDCA)Ing. Petra BajusováBratislava14824.10.2016
Interný audítor podľa normy ISO 50001:2011Ing. Nataša VjesztováKošice25524.10.2016
25.10.2016
Vedúci/Externý audítor ISMS podľa normy ISO/IEC 27001:2013Ing. Pavol HudákKošice79024.10.2016
28.10.2016
Interný audítor podľa normy ISO/TS 16949:2009Ing. František DulákKošice28525.10.2016
26.10.2016
Risk management ISO 31000 a jeho aplikácia v ATTIS-eIng. Pavol HudákKošice11025.10.2016
VCA-Basic Základy bezpečnosti pre zamestnancov v prevádzkeIng. Juraj RáczKošice20026.10.2016
VCA-Basic Základy bezpečnosti pre zamestnancov v prevádzkeIng. Juraj RáczBratislava20026.10.2016
Interný audítor podľa normy ISO 14001:2015Ing. Katarína HarvanováBratislava19026.10.2016
27.10.2016
Interný audítor ITSMS podľa normy ISO/IEC 20000-1:2011Ing. Peter ŠtefánikKošice22826.10.2016
27.10.2016
Zmeny v novej revízii noriem ISO 9001 a ISO 14001 a ich aplikácia v ATTIS-eIng. Pavol HudákKošice11002.11.2016
Preškolenie interných audítorov na novú revíziu normy ISO 14001:2015Ing. Katarína HarvanováBratislava14803.11.2016
Manažér IMS (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001)Ing. Nataša VjesztováKošice23007.11.2016
08.11.2016
Interný audítor ISMS a ITSMS podľa noriem ISO/IEC 27001:2013 a ISO/IEC 20000-1:2011Ing. Peter ŠtefánikKošice19007.11.2016
08.11.2016
Systém manažérstva kvality podľa novej revízie ISO 9001:2015 a jeho aplikácia v ATTIS-eIng. Pavol HudákBratislava11008.11.2016
Spoločenská zodpovednosť/Social responsibility (SR-10, ISO 26000)Ing. Pavol HudákKošice14809.11.2016
Telefonujeme profesionálneJUDr. Mgr. Ladislav RovinskýKošice19509.11.2016
10.11.2016
Riadenie rizík podľa normy ISO 31000Ing. Pavol HudákKošice7910.11.2016
Interný audítor ISMS podľa normy ISO/IEC 27001:2013Ing. Peter ŠtefánikKošice19010.11.2016
11.11.2016
MSA - Analýza meracieho systému s aplikáciou v MINITABeIng. Petra BajusováKošice18514.11.2016
Interný audítor podľa normy ISO/TS 16949:2009Dana SmolcováBratislava28514.11.2016
15.11.2016
Interný audítor ITSMS podľa normy ISO/IEC 20000-1:2011Ing. Peter ŠtefánikBratislava22815.11.2016
16.11.2016
Systém environmentálneho manažérstva podľa revízie ISO 14001:2015 a jeho aplikácia v ATTIS-eIng. Pavol HudákKošice11015.11.2016
Základy APQP a PPAPIng. František DulákBratislava14816.11.2016
Implementácia IMS (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001)Ing. Nataša VjesztováKošice23022.11.2016
23.11.2016
Systém riadenia informačnej bezpečnosti ISO/IEC 27001:2013 a jeho aplikácia v ATTIS-eIng. Pavol HudákBratislava11022.11.2016
Vyjednávanie ako spôsob riešenia konfliktovJUDr. Mgr. Ladislav RovinskýKošice14822.11.2016
Základy SPC-štatistické metódy v kvaliteIng. Petra BajusováBratislava14823.11.2016
Základy MSA (Measurement system analyses) - Analýza meracieho systémuIng. Petra BajusováBratislava14824.11.2016
Implementácia systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015Ing. Pavol HudákKošice14824.11.2016
Implementácia ISMS podľa normy ISO 27001:2013Ing. Pavol HudákKošice14825.11.2016
Design FMEAIng. Radek Pira, PhD.Košice19525.11.2016
VCA-VOL Základné bezpečnosti pre vedúcich zamestnancov v prevádzkeIng. Juraj RáczKošice35028.11.2016
29.11.2016
LEAN ManagementIng. Petra BajusováBratislava24828.11.2016
29.11.2016
Spoločenská zodpovednosť IQNet SR-10 a ISO 26000 a jej aplikácia v ATTIS-eIng. Pavol HudákKošice11029.11.2016
Interný audítor podľa normy ISO 9001:2015Ing. Peter ŠtefánikKošice19030.11.2016
01.12.2016
Integrovaný systém riadenia podľa nových revízií noriem a jeho aplikácia v ATTIS-eIng. Pavol HudákBratislava11006.12.2016
Global 8D reportIng. František DulákKošice14813.12.2016
Interný audítor podľa noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007Ing. Katarína HarvanováKošice23013.12.2016
14.12.2016
Interný audítor systému riadenia podľa ISO 19011 a jeho aplikácia v ATTIS-eIng. Pavol HudákKošice11013.12.2016
Risk management ISO 31000 a jeho aplikácia v ATTIS-eIng. Pavol HudákBratislava11020.12.2016
1 - 85
*) cena v EUR za jednu osobu, bez DPH